Wybór drewna

W kominkach powinniśmy palić wykorzystując drewno liściaste o wilgotności nie przekraczającej 20% co w praktyce osiąga się sezonując drewno w odpowiednich warunkach przez okres 2 lat. Wartość opałowa drewna mówi nam, jaką korzyść można osiągnąć podczas spalania, czyli jest to ilość ciepła w kWh. Różne rodzaje drewna różnią się pod tym względem. Wartość opałowa drewna iglastego to ok. 4,4-4,5 kWh/kg zaś drewna liściastego 4,1-4,2 kWh/kg, pod warunkiem, że mówimy o drewnie sezonowanym czyli składowanym przez minimum 2 lata w suchych warunkach. Większy jednak wpływ na wartość opałową ma wilgotność drewna. W przybliżeniu można powiedzieć, że świeżo ścięte drewno ma jedynie połowę wartości opałowej drewna dobrze sezonowanego. Co oznacza, że przy zapotrzebowaniu cieplnym ok 4kW potrzebna na jeden dzień ilość energii cieplnej wynosi 4kW ×24 h = 96kWh Jeśli zatem to zapotrzebowanie jest pokrywane przez spalanie drewna liściastego dobrze sezonowanego to 1m3 wystarczy nam na ponad 3 tygodnie. Ale jeśli kupimy drewno świeżo ścięte wtedy 1m3 wystarczy nam zaledwie na 11 dni.

Masz pytania?
Skontaktuj się!